Piątek, Zasady przyzwoitego zachowania się, 1930

Cena:35.00
Do koszyka
masz pytania?

Dr. Jan Piątek – Zasady przyzwoitego zachowania się młodzieży szkolnej. Ilustrował Kamil Mackiewicz. Wydanie III. Książnica Atlas Zjednoczone Zakłady Kartograficzne i Wydawnicze Tow[arzystwa] Naucz[ycieli] Szk[ół] Średn[ich] i Wyższ[ych], S. A., Lwów-Warszawa 1930. Wymiary 16 cm x 11,5 cm, miękka okładka, 64 strony, liczne ilustracje w tekście.

Stan zachowania: na okładce niewielkie zabrudzenia, wewnątrz niewielkie zagniecenia kart, miejscowe zaplamienia.

 

Komentarze

Komentarz
Ocena: