Chrzanowski, Czem był Wirgiliusz dla Polaków, 1915

Cena:25.00
Do koszyka
masz pytania?

Ign[acy] Chrzanowski – Czem był Wirgiliusz dla Polaków po utracie niepodległości?. (Odczyt publiczny, wygłoszony w Krakowie dnia 2 listopada 1915 r.). Kraków, drukarnia „Głosu Narodu”. Skład Główny w księgarni G. Gebethnera i Sp. w Krakowie 1915. Osobne odbicie z „Głosu Narodu”. Wymiary 19 cm x 13 cm, miękka okładka, 32 strony.

Stan zachowania: na okładce zagniecenia, niewielkie zażółcenie, naddarcia na grzbiecie, wewnątrz niewielkie zagniecenia kart i rożków.

 

Komentarze

Komentarz
Ocena: