Roman Eminowicz, Basileus, 1922

Cena:35.00
Do koszyka
masz pytania?

Roman Radogost Dołęga Eminowicz (pseud. lit.: Jan Fersten) – Basileus. Z życiorysem autora, napisanym przez prof. Uniw[ersytetu] Jag[iellońskiego]. Ignacego Chrzanowskiego. Gebethner i Wolff Warszawa 1922. Drukarnia Związkowa w Krakowie pod zarządem J. Dziubanowskiego. Wymiary 24,5 cm x 15 cm, broszurowa okładka, 208 stron.

Stan zachowania: okładka zakurzona, zagnieciona na obrzeżach, minimalnie naddarta, wewnątrz minimalne zagniecenia rożków i zakurzenie krawędzi kart, na stronie tytułowej drobne zażółcenia.

 

 

Komentarze

Komentarz
Ocena: